Clinical Staff

مكتب وطاقم السريري

رئيس قسم/ امراض الكلى
رئيس قسم/ النسائية والتوليد
رئيس قسم/ علم وجراحة الاعصاب
رئيس قسم/ امراض الجلدية
رئيس قسم/ امراض الدم والاورام
رئيس قسم/ جراحة الاطفال
رئيس قسم/ الاطفال والخداج
رئيس قسم/ الاشعة التشخيصية والتصوير الاشعاعي
رئيس قسم/ الطب النفسي